دلتنگم و با هيچکسم ميل سخن نيست

پ.ن. در ضمن سالروز آزادسازی خرمشهر مبارک!

لينک