رفتار کاری ما ايرانی های سخت کوش :

- وقتی در مراتب دون پايه کار هستيم؛ با تواضع تمام اجازه می ديم مراتب بلند پايه با طيب خاطر توی سرمون بزنند

- وقتی به مراتب بلند پايه رسيديم (البته اگه برسیم) تلافی تو سری خوردگی مونو از مراتب دون پايه  با طيب خاطر در می اريم

  خيلی خوبه نه کاملا عادلانه است

لينک