۱- برای اینکه ببینیش باید جایی همیشگی توی فکرت داشته باشه.

۲- اما وقتی همش بهش فکر میکنی و دنبالش می گردی خودشو ازت قایم میکنه.

۳- با سورپریز کردن بیشتر حال میکنه.

۴- شاید بشه  گفت  توی دنیا فقط اونه که وقتی میزنیش به طرفت میاد.

 ۵- ای سوسک لعنتی!

لينک