آدم وقتی اينترنت تو خونه نداشته باشه يا اصلا خونه نداشته باشه اوضاع وبلاگ نويسيش بهتر از اين نميشه

لينک