یه دوستی میگفت: ارزش کار سخت در یکبار انجام دادنش نیست بلکه در مداومت زمانی اون    

کاره. مهم نیست که ما یکبار قله دماوند رو فتح کنیم؛ مهم اینه که بتونیم کوهنورد باشیم.

خود من هر کار سختی رو بشرط اینکه زمان انجام دادنش کوتاه باشه میتونم انجام بدم ولی از

کارهایی که باید زمان زیادی صرف بشه تا نتیجه کار رو ببینم یه جورایی هراس دارم. همینه که

چیزها یی رو که زمان زیادی برای بدست آوردن و داشتنشون صرف کردم برام ارزش

زیادی دارند. همون حرفی که شازده کوچولو میگفت:(( ارزش هر چیز به اندازه عمریه که به پاش

صرف کردی)).

زندگی تنها سرمایه واقعی ماست؛ که فقط یکبار هم فرصت داشتنشو داریم و وقتی ما زمان

زمان زیادی رو برای یه کاری یا کسی صرف می کنیم ؛ از عمرمون مایه میذاریم و بهمین دلیله که

هر چی زمان بیشتری براش بذاریم؛ ارزش اون بالاتر میره... 

لينک