شوهرش الان داره دکتری میخونه. توی ایران.

تصمیم گرفته بره انصراف بده که

بعدش دفتر چه سربازی رو پست کنه و

۵-۶ ماه دیگه بره سربازی.

از سربازی که برگشت میخواد پذیرش بگیره و بره آمریکا و

زنش رو هم با خودش ببره. اگه شد.

زنش میگه: من حتما سرویس چینی ۲۴ نفره مو  با خودم میبرم .

میگم: محدودیت وزن داری برای باری که همراهت میبری. در ضمن ممکنه سرو یست بشکنه.

میگه: نه نمی شکنه این سرویس من ایرانی که نیست انگلیسیه. از اونجا وارد شده و

نشکسته.

میگم:

میگه: پس فکر کردی ایرانیه؟ نه! انگیلیسیه.... 

لينک