تاريخ هرگز ما را کاملا به عقب باز نمی گرداند

                                                                                  کانت

/ 1 نظر / 4 بازدید
ميو

همه غم و غصه منم همینه.حسرت.......