حالم خیلی گرفته است. اگه الان ایران بودم مرخصی می گرفتم می رفتم کتابفروشی گردی.

/ 4 نظر / 14 بازدید
پگاه

حالام 2 ساعت پاشو برو. کتابفروشی گردی اینجا هم نه اندازه ایران ولی کیف میده.

عطیه

ایران الان اینقدر گرمه که اگه اینجا بودی ترجیح میدادی زیر کولر لم بدی و شربت به لیمو بخوری![چشمک]

زندان آسمان

ببین من اگه بگن سالهای باقیمونده عمرت فلام مغازه ست برو بگیر بیا عمراً اگه برم بس که گرم و شلوغ و مزخرفه .پنج شنبه فن ها رو خاموش کرده بودن تا ساعت یک ونیم اداره موندم تا شوشو از ماموریت بیاد منو ببره خونه .فک کن حاضر بودم گرمای اتاق رو تحمل کنم این دو قدم رو نرم تاکسی بگیرم .جهنمیه اینجا واسه خودش[اوغ]

زندان آسمان

منظورم فلان بود[زبان]