آخ اگه بارون بزنه...

درون من زنی هست که دوستش نمی دارم. زنی ترسیده. زنی که زندگی گوشه دیوار گیرش انداخته. زنی که خودش بدون دیگران تصور نمی کند. دلم می خواهد بیرونش کنم. دلم می خواهد کاری کنم گه از درونم به بیرون بخزد. و من رفتنش را تماشا کنم. و قیافه ام بشود مثل آن عکسی که تو دوست می داری. همانکه نشسته ام روی عرشه کشتی با آن لبخندی که نمی شناسم اما دلم می خواهد همیشه داشته باشمش. بگذار راجع به همان زن حرف بزنم. همان زن ترسیده که بیشتر به بچه ها می ماند. دلم می خواهد بنویسمش بلکه تمام شود و من نقطه بگذارم و دفترم را ببندم برای همیشه. دلم می خواهد حرفش بزنم، بگویمش تا  تمامش کنم. دیگر نباشد. درونم خالی شود از حرف زدنهای مداوم قضاوت گرش.نمی توانم. نمی شود. هست. همیشه هست. همه جا هست. گیریم گاهی فراموشش کنم وقتی سرم را گذاشته ام روی سینه ات و صدای قلبت را می شنوم فقط. کاش نبود. زنی که هیچ کاری را آنجور که باید انجام نمی دهد. زنی که نمی داند چطور با خودش تنها باشد. زنی که معیارهایش را گم کرده. زنی که همه چیز را جور دیگری می خواهد. زنی که نمی تواند بیخیال قضاوت دیگران باشد. بیخیال دیگران. بیخیال آدمها.دلم می خواهد بهش بهش بگویم دست از سرم بردارد. اینقدر صبحها بیدار شدن را برایم سخت نکند. اینقدر این بغض لعنتی را نفرستد توی گلویم. اینقدر اینهمه زیبایی و خوبی زندگی را برایم بی معنی نکند.دلم می خوهد سرش داد بزنم وقتی دارد بهم می خندد. وقتی روی سرم منتظر می ایستد که من اشتباه کنم، اشتباه حرف بزنم، اشتباه بنویسم اشتباه فکر کنم و بعد تحقیرم کند مچاله ام کند و به همه نشانم بدهد.

آخ اگر می توانستم از شرش خلاص شوم، اگر می توانستم همان آدمی باشم که صبحها پرده را با هزار امید کنار می زد تا بودنش را با همه دنیا تقسیم کند. آخ اگر می توانستم...

 

/ 3 نظر / 10 بازدید

You can You will

نازنین

به نظرم بخشی از این نوشته رو هم همون زن نوشته.[افسوس] باید تو یه جایی گیرش بندازی.باید در مقابل تحقیرش مغرور باشی و خودتو باور کنی.حتی اگه صبح واقعا امیدی برای بیدار شدن نداری تظاهر کن.به نظرم اونا از همین می ترسن که این تظاهر به واقعیت تبدیل شه.منظورم از اونا همه ی زنها و مردهاییه که درون آدما هستن.

ترانه

[لبخند] از این جور زنها درون همه ما هست...بعضی هاشون مجال بیشتری پیدا میکنن وبعضی ها کمتر... بهت نسخه بدم؟ با یک مشاور حرف بزن. حرف زدن برای کسی که قضاوتگر نیست خیلی کمک میکنه.