اين همه لباس؛ اين همه کتاب؛ اين همه ظرف

 اين همه وسايلو چی کار کنم!!!!! 

/ 4 نظر / 3 بازدید
ابی

همه کارهارو بريز تو ماشين لباسشويی و اون دکمه سبز رو بزن همه چيز درست می‌شه

ميو

به نظرم دقيقا اون کار!!

ماهی

داری کجا ميری مگه؟

خودش

تو خودشو نگران نکن يه خری پيدا ميشه يه کاريش کنه!!