کسی که خودش حق خودشو زير پا ميذاره؛ ديگران هم خيلی کار بجايی ميکنن حقی براش قائل نشن

 *

 *

 *

 کسی که خودش خودشو دوست نداره ؛ ديگران هم به زودی می فهمن نبايد دوستش داشته باشن

 *

 *

 *

 اگه به خاطر نداشتن ديگرا ن تنها باشی خيلی بهتر از اينه که بخاطر نداشتن خودت تنها باشی

 *

 *

 *

 آدم ظلم ديگران رو در حق خودش راحتتر ميتونه فراموش کنه تا ظلم خودش رو در حق خودش... 

/ 3 نظر / 3 بازدید
کاکتوس

من که قاطی کردم !!! ... ولی فکر کنم يه کم نامرديه !!!

mahi

بابا تریپ اعتماد به نفس اومدی

خودش

حالا فرض می‌گيريم حرفات درست اون ستاره‌ها ديگه چی‌اند!!!