معلم زبان سوئدی ازم خواست تا اسمم رو به فارسی براش بنویسم. وقتی که نوشتم

همینطور که با دهان باز و چشمان گشاد شده به حروف اسمم نگاه می کرد گفت:

- شما از راست به چپ می نویسید؟

- بله

- بعد شما که از راست به چپ مینویسید، از راست به چپ هم می خونید؟

- متفکر...

 

پ.ن. نه! صبر می کنیم تا نوشتنمون تموم بشه بعد از چپ به راست می خونیم!!!!

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
نون اوّل نامه..

نه خب.. گاهی هم از بالا پایین می خونیم.. گاهی هم نخونده در می ریم!

سوفی جان!

so funny!

آوامین

خوبی باران ؟ این پستت خیلی با مزه بود ...اما می دونی من عاشق پست قبلت شدم ...[گل][ماچ]

زندان آسمان

خب من برگشتم و چون خونه زندگی ندارم که بهم سر بزنی من اومدم دیدنت .خوشحالم که اینقدر تنبلی که از وقتی من رفتم تا حالا یه پست نوشتی[زبان]