برای نجات نوع بشر امیدی نیست اما برای تک تک افراد بشر شا ید....

/ 2 نظر / 3 بازدید
ماهی

مال خودته بابا!! خفن کار . خوشم اومد بد فرم.