آغاز

به خانه من اگر آمدی ای مهربان برای من چراغ بياور و دريچه ای که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم....

سلام...

/ 3 نظر / 3 بازدید
mahi

بابا خبر!!!!!!!!!!!!!

شازده

اولین پست بعداز شش سال مبارک!!