کسانی که نمی توانند خود را مديريت کنند ناچار به اطاعت از ديگران هستند

/ 0 نظر / 3 بازدید