وقتی دلت می خواهد از چیزی بنویسی و نمی توانی، نوشتن از همه چیزهای دیگر هم

برایت نا ممکن می شود. گاهی.

/ 3 نظر / 8 بازدید
هیوا

گاه َش را من هم میدانم...

لکاته

ای خواهر آخ اگه دردم یکی بودی چه بودی