شب قدری چنين عزيز و شريف                     با تو تا روز خفتنم هوس است

/ 0 نظر / 3 بازدید