انسان ماحصل آنچه دارد نيست؛

بلکه مجموع آن چيزهايی است  که هنوز ندارد ؛ که ممکن است داشته باشد... 

/ 6 نظر / 3 بازدید
کاکتوس

اينجوری که انسان هيچی نيست !!! ( البته اونجوری هم هيچی نيست )

میو

بی معرفت خودتی.نبودم اين مدت. انسان ماحصل است؟؟ ماحصل يا ماه عسل؟!!

mahi

ماحصل؟ چقدر خفن!!!

بفرما

يعنی چی؟ اتفاقا من فکر می‌کنم هر کس اون چيزيه که داره نه دارايی مادی٬ منظورم مایه‌شه٬ اون چيزي که تو چنته داره

هادی

سلا م خوبی اخه دارند يا ندارند وب با حالی داريب ه من هم سر بزن باشه فعلا بابای

خودش

خوشم اومد! پس من خيلی آدم بزرگيم