به به چه سیب خوبی

روز نیمه تعطیل که قشنگ می توانستم بنشینم توی خانه آمده ام دانشگاه که کار کنم. نشسته ام گودر صفر می کنم. سیب آب دار گاز می زنم. صدای گاز زدن سیب آبدار می پیچد توی اتاق، توی راهرو حتی ، بسکه  همه جا سکوت است و آب سیب می چکد روی میز.

/ 5 نظر / 20 بازدید
اعظم

کاش حوا بودی و به آن سیب گاز میزدی شاید دوباره هبوط می‌کردیم!(برگرفته از شعری که یادم نیست شاعرش که بود!)

نازنین

جالبه برام که خیلی وقته به اینطور لحظاتی توجه نمی کنم[افسوس]

پگاه

نوش جان . خوشحالم کیبردت فارسی دار شد بیشتر میشه خوندت