عادت را می شناسی!

بودنش را حس نمی کنی

 و نبودنش را تاب نمی آوری

ياريم کن...

می خواهم شادی حضورت بارها عظيم تر از اندوه نبودنت باشد

عادت هرگز تفسيری از تو نبوده است...

/ 5 نظر / 4 بازدید
اكي جون!!!

سلام

اكي جون!!!

خانه ات ابادان

mahi

کم کم دوستان دارن شکوفا ميشن!!!!!

hesam

عادت و عشق و عاطفه و اين حرفها ديگه!