چند تا راه جلوی پات هست:

۱- همه چيزو سفيد ببينی و منتظر لکه های سياه هم نباشی

۲- همه چيزو سفيد ببينی و منتظر لکه های سياه  باشی

۳- همه چيزو سياه  ببينی و منتظر لکه های سفيد هم باشی

۴- همه چيزو سیاه ببينی و خلاص

/ 5 نظر / 3 بازدید
میو

من سوميش ام! زيادم بدبين نيستم

mahi

ميگم اونايی که همه چيزو قهوه ای نوک م.. می بینن کدوم دسته می شن؟

بفرما

می‌گم حالا نمی‌شه يه رنگ ديگه رو انتخاب کنم؟ حتما بايد سياه و سفيد باشم؟

زی زی

خودت کدومیش بیدی؟

خودش

من شطرنجی ميبينم