يعنی منم وقتی نوزاد بودم همينقدر ۱ معصوم و دوست داشتنی بودم؟

۱:منظورم به اندازه بچه برادرمه.

/ 2 نظر / 3 بازدید
میو

نه خب مسلما!!! ;)

ماهی

تولدت مبارک عزيزم. به نظر من ولی بودی .