آدمها به هر حال مدافع منافع خودشون هستند:

یا منافعشون با منافع دیگران ضدیت داره که بهشون می گیم: خودخواه

یا منافعشون با منافع دیگران برخورد خاصی نداره که بهشون می گیم: معمولی

یا منافعشون در راستای منافع دیگرانه که بهشون می گیم: فداکار

حالا ازسه دسته بالا کدوم خودخواه ترند؟

/ 5 نظر / 3 بازدید
مصطفی

خب اگه اونی که از منفعت خودش که در تضاد با منافع یکی دیگه اس بگذره، بهش چی میگن؟

باران

برای مصطفی: در اون صورت اون در واقع از يک منفعت خودش که بر ضد ديگران بوده گذشته و منفعت ديگه ای رو که در راستای منفعت ديگران بوده انتخاب کرده : منفعت جلب محبت و رضايت ديگران و حتی خودش

ماهی

من از اين آدم معموليها خیلی خوشم مياد.

ميو

به نظرم هيچکدوم با هيچکدوم هيچ فرقی ندارن. همه ما در درجه اول خودخواهيم. اگه يه جاهايی هم کوتاه بيايم بازم هست جاهايی که به هيچ عنوان حاضر نيستيم از منافع خودمون بگذريم. خودخواهی خيلی معمولی و وذاتيه. آدم تا خودخواه نباشه نميتونه آدم باشه.

نازنين

راستش عمه هر دفه يکيشم. ولی خب بيشتر خود خواهم . مثلا من بچه گربه هامو بخواتر نازيشون دوست دارم!