مقایسه یک وقتهایی از نان شب هم برای آدم واجب تر می شود. گاهی به دیگران نیاز

داری که باشند و تو بهشان نگاه کنی و کمی احساس آرامش کنی.

وقتهایی هست که بی رحمانه خودت را می گذاری وسط و با تمام توان قضاوت

می کنی. یا احساس ناتوانی می کنی یا احساس توانایی تلف شده و اینجور وقتها هیچ

چیز مثل حضور دیگرانی که مثل تو آدمند و مثل تو اشتباه زیاد کرده اند و مثل تو زندگی

معمولی دارند، رهایی بخش نیست.

وقتهایی هست که باید بیخیال شوی بیخیال تمام تفاوتهای فردی، تمام استعدادهای

یگمان خودت کشف نشده، تمام فرصتهای تلف شده، تمام راههای تازه دور از دست و به

دیگران نگاه کنی و به تجربه مکرر زندگی روی همان خط مداوم همیشگی اش.

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
ماهی

و اینه که همیشه باید از خود متفاوت بینی حذر کرد که ریشه تمام خود خوریها و افسردگیها ست دخترم. درسی از آخرهای دهه دوم زندگانی این بدون عنوانهات خیلی می چسبه. احساس می کنم خیلی دقیق می زنی وسط دغدغه های ذهنی من. بنویس که خوب می نویسی:)

صالح

سلام آیا وقت آن نرسیده که آنچه باشیم که می خواهیم نه آنچه که دیگران از ما می خواهند؟؟؟ موفق باشید

آرام

هیچی سخت تر از این نیست که خودت ، خودت رو قضاوت کنی ... خیلی سخته ... خیلی سخت ....