من به بيماری خودآزاری مزمن دچارم:

همه کارهامو هميشه ميذارم آخرين لحظه انجام ميدم

اين خيلی مهم نيست مهم اينه که در تمام مدتی که دارم کارامو انجام نميدم فکر

 منحوس کارهايی که بايد انجام بدم و نميدم  مثل خوره وجودمو می خوره

حتما مريضم که اينجوری خودمو آزار ميدم اونم نه يکبار بلکه برای بارهای بار! 

/ 7 نظر / 3 بازدید
...

ببين خودتم اعتراف می کني! خيلی با حالی!

مصطفی

در این مورد باید بگم که منم وقتی یه تعدادی کار دارم، واسه اینکه بین اونا تبعیضی قایل نشم، هیچکدومشون رو انجام نمیدم بازم تو خوبه که حداقل یکیش رو به سرانجام میرسونی

يه نفر

با حال بود

میو

هيچ توجيهی پذيرفتنی نيست. واقعا که.. کلی سر کارم گذاشتی

میو

تو که آپديت نکردی. سر چی؟

زی زی

خیلی ها این درد رو دارن باران جون! یکی ش بنده